5% tot 10% omzetbonus voor de school!!!

In de praktijk komen wij komen wij scholen tegen die om verschillende redenen GEEN gebruik willen maken van de mogelijkheid om via internet de foto’s te kopen.

U moet hierbij denken aan: veel ouders hebben geen computer of geen internet verbinding, ouders beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende, ouders willen liever niet via internet betalen of hebben geen bankrekening en ga zo maar door.
Juist om die reden hebben wij ook een andere manier om foto’s te bestellen en te betalen zodat de ouders toch in het bezit kunnen komen van foto’s van hun kind(eren).

Wij kunnen namelijk ook foto’s aanbieden via ons duidelijke en succesvolle BESTELFORMULIER .

Met dit bestelformulier kan op twee manieren betaald worden voor de foto’s namelijk via een éénmalige machtiging voor incasso en contante betaling.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De school kiest voor bestelformulieren met een éénmalige machtiging voor incasso.


Ongeveer een week nadat de schoolfoto’s bij u op school gemaakt zijn worden de bestelformulieren, de machtiging formulieren en de klassenfoto’s, gesorteerd per klas, bij u op school afgeleverd. De leerkrachten delen deze formulieren en klassenfoto’s uit aan de kinderen. De ouders kiezen zelf de leukste foto uit en vullen het bestelformulier en de machtiging in en leveren deze weer op school af.
De school bepaalt wanneer de bestelformulieren weer op school moeten zijn ingeleverd.
DE KLASSENFOTO IS GRATIS OOK ALS DE OUDERS BESLUITEN OM GEEN INDIVIDUELE FOTO’S VAN HUN KIND(EREN) TE KOPEN.

NOTE: Van alle kinderen worden er meerdere foto’s gemaakt en dus zijn er per kind meerdere bestelformulieren. Er is echter maar één machtiging meegeleverd per gezin. Mochten de ouders meerdere foto’s willen bestellen dan wordt het totaal bedrag van alle bestellingen op deze ene machtiging ingevuld.

Na telefonisch overleg komen wij de bestelformulieren en machtigingen weer bij u op school afhalen.
Daar wij de foto’s pas leveren na vooruitbetaling gaan wij eerst de incasso’s verwerken, dit proces duurt ongeveer veertien dagen daarna gaan wij de bestelde en betaalde foto’s afdrukken.

Voor de moeite die u doet om de formulieren uit te delen en weer in te zamelen willen wij de school graag belonen met een percentage van 5% van de omzet voor de schoolkas. Deze “omzetbonus” wordt contant bij u op school afgegeven. Toch leuk meegenomen om wat extra dingen mee te kunnen doen op school vindt u niet?

De school kiest voor bestelformulieren met contant betaling.

Ongeveer een week nadat de schoolfoto’s bij u op school gemaakt zijn worden de bestelformulieren, geldzakjes en de klassenfoto’s, gesorteerd per klas, bij u op school afgeleverd. De leerkrachten delen deze formulieren en klassenfoto’s uit aan de kinderen. De ouders kiezen zelf de leukste foto uit en vullen het bestelformulier in en doen het verschuldigde geldbedrag + het bestelformulier in het geldzakje en leveren deze weer op school af. 

DE KLASSENFOTO IS GRATIS OOK ALS DE OUDERS BESLUITEN OM GEEN INDIVIDUELE FOTO’S VAN HUN KIND(EREN) TE KOPEN.

Na telefonisch overleg komen wij de bestelformulieren en geldzakjes weer bij u op school afhalen.

Daar de foto’s al betaald zijn door de ouders kunnen wij meteen beginnen met het afdrukken en afleveren van de foto’s bij u op school.

Omdat het hier om contante betalingen gaat willen wij de school graag belonen met een percentage van 10% van de omzet voor de schoolkas. Deze “omzetbonus” wordt contant bij u op school afgegeven. Toch leuk meegenomen om wat meer dingen mee te kunnen doen op school vindt u niet?

Hieronder ziet u een voorbeeld van ons bestelformulier.

Hier boven ziet u een voorbeeld van ons bestelformulier. Zoals u kunt zien staat alles duidelijk aangegeven en is het voor iedereen gemakkelijk in te vullen.

Onderstaand een voorbeeld van voordeelpakket 1 zoals op het bestelformulier is te zien.
Bij dit pakket wordt ook een kartonnen fotolijstje en een sleutelhanger meegeleverd.
Dit pakket kost slechts € 9,00