Schoolverlaters foto

Voor de foto van de schoolverlaters bieden wij diverse mogelijkheden.

De wat meer traditionele schoolverlaters foto.

Hierop staan alle schoolverlaters met alle dan aanwezige leerkrachten.
Het is eventueel ook mogelijk om de schoolverlatersfoto zonder leerkrachten te maken.

Deze foto wordt op aantal afgedrukt op het formaat 20×30 cm en wordt gratis aan de schoolverlaters aangeboden.
De schoolverlaters foto wordt in principe op de dag van fotografie gemaakt.

De panorama schoolverlaters foto.

Dit is een samengestelde foto die wordt afgedrukt op aantal op het formaat 13×20 cm.
Deze foto wordt ook gratis aan de schoolverlaters aangeboden.

De koppenkaart.

Bij deze foto maken we een foto van het schoolgebouw
waarna we achteraf de pasfoto’s van de schoolverlaters
op monteren voorzien van hun naam.
Deze foto wordt ook afgedrukt op het formaat 20×30 cm en wordt ook gratis aan aan de schoolverlaters aangeboden


De schoolverlaters foto is een erg leuke herinnering aan de tijd dat ze op de basisschool hebben gezeten. Daarom besteden wij dan ook veel zorg aan het tot stand komen van deze leuke foto.

Dan nog even dit:

De panorama schoolverlaters foto wordt gemaakt door, afhankelijk van het aantal schoolverlaters, de kinderen in groepjes van 3, 4, 5 of 6 kinderen te fotograferen in een leuke pose. Per groepje worden ook meerdere foto’s gemaakt om uiteindelijk de leukste foto te kiezen en die te gebruiken voor de montage van de uiteindelijke panorama foto.  Om dit vlot te kunnen doen is het wenselijk dat de groepjes van te voren worden samengesteld zo kunnen de kinderen ook onderling bepalen met wie ze in dat individuele groepje op de foto willen.

Daar we met een andere studio opstelling werken is het ook belangrijk dat we voor het maken van deze panorama foto de beschikking hebben over een aparte ruimte die voldoende groot is, bijvoorbeeld de kleuter speelzaal. Over het algemeen hebben we meer flitsers staan en moeten we ruimer afstand nemen van het groepje kinderen om ze goed op de foto te kunnen zetten. Houd u er wel rekening mee dat deze werkwijze wat meer tijd kost maar het resultaat mag er dan ook wezen.

Dan hebben we nog de koppenkaart.
De koppenkaart is ook een samengestelde foto.
We maken een foto van het schoolgebouw en monteren dan later de pasfoto’s van de schoolverlaters en hun leerkracht op de foto van het gebouw.

Voor deze foto is het van het grootste belang dat de kinderen, individueel op volgorde van de klassenlijst worden gefotografeerd zodat wij later aan de hand van diezelfde klassenlijst de juiste naam onder de juiste foto kunnen zetten.

Heeft u suggesties of wensen om de schoolverlaters foto op een andere manier te maken dan is dat altijd bespreekbaar, wij staan er open voor en willen graag binnen onze mogelijkheden aan uw suggesties of wensen tegemoet komen.